Styregruppen skal være med til at:

  • Kvalificere detailprojekteringen af de forskellige elementer i planen.
  • Løbende følge anlægsfasen og være med til at sikre en god orientering af brugere og foreninger i hele anlægsfasen.
  • Være med til at motivere kommende brugere til at komme i gang med eksisterende og nye aktiviteter.
  • Når marinaplanen er gennemført, vil vi gerne nedsætte en arbejdsgruppe, der fortsætter styregruppens arbejde, så de mange nye muligheder bliver brugt, og området bliver ved med at udvikle sig.

Styregruppen består af:

  • Udvalgsformand Regitze Tilma
  • Udvalgsmedlem Allan Buch
  • Trafik- og vejchef Uffe Høybye
  • Havnefoged Chris Rendboe
  • Projektleder Kenneth Hermansen
  • 5-6 brugere

 

Vil du være med?

Kunne du tænke dig at være med i styregruppen, så skriv en mail til kenneth.hermansen@middelfart.dk  senest 7. august 2022.

Teknisk udvalg udvælger 5-6 brugere på deres møde 6. september 2022