Luk alle
Åben alle

Kære pladslejere i Middelfart Lystbådehavne,

1. september tiltrådte jeg som ny havnefoged. Mit navn er Chris Rendboe, og jeg kommer fra en stilling som ejendomsmester i Boligforeningen Civica.

Nu hvor de praktiske ting er på plads, vinterplads, bådebroer, slæbestedet og servicekajen, går marinaplanen ind i næste face medium april.


Marinaen

Der har manglet p-pladser til parkering med trailer og biler i højsæsonen. Det er meningen, at de skal parkere på vinterpladserne. Det er ikke tilladt at stille en bådtrailer uden påhæng på bil. P-skilte vil komme op i løbet af foråret.

På den nye servicekaj lang spunsvæggen er der blevet monteret vandrette fenderlister i stedet for de lodrette.

Cashloaderen ved havnekontoret er blevet flyttet uden for bygningen, så den kan betjenes udenfor bygningens åbningstider.

Ved slæbestedet vil der i løbet af vinteren/foråret blive monteret fendertræ på de to anløbsbroer. Grunden til dette, er ved lavvande er der risiko for at båden kan komme ind under anløbsbroen.


Vinterplads, Marina

Den gamle vinterplads bliver mindre efterhånden som erhvervsgrundene bliver lejet ud.

På nuværende tidspunkt er der ved at blive opført 2 bygninger, en i hver sin ende af pladsen, dette giver et godt billede af, hvor meget plads der bliver tilbage.
Vinterpladserne er ikke faste, og man kan ikke forvente den samme plads hvert år. Der kan ske flytninger af jeres stativer, og er der ikke synligt pladsnummer eller navn på, vil herreløse stativerne blive fjernet fra pladsen og stillet hen på græsarealet langs hegnet ind til golfbanen. Smat løse dele der ligger hengemt på vinterpladserne vil blive fjernet.
Dem der har huse eller telte skal pille dem ned og fjerne dem, når båden er sat i vandet. Skal vi pille telte eller huse ned, bliver det for ejerens regning og ansvar.

Inden næste optagnings sæson, vil den nye store vinterplads til venstre for vejen op til de røde huse, blive delt op i store og små både i standard stativ, i håb om at kunne udnytte vinterpladsen bedre, derfor kan det blive nødvendigt at flytte rundt på jeres stativer.de vil I første omgang blive sat på den højre side af vejen op til de røde huse, bag masteskuret.

Jeg har på nuværende tidspunkt flyttet en del herreløse stativer uden pladsnummer eller navn over på græsarealet langs golfbanen. Disse stativer vil blive fjernet helt den 1. juni 2022, hvis der ikke viser sig nogen ejer. Hvis I ikke har taget båden op eller benytter jer af anden opbevaring, er det en god ide at køre forbi stativerne, for at se om jeres stativ skulle være imellem.

 

Kongebrohavnen

Den nye bro ved molen er godt i gang. Det forventes at vi holder tidsplanen og er færdige den 1. april 2022, så alle skulle meget gerne kunne få deres båd i vandet til april.

Der er kommet affaldskuber op, de står midlertidigt ved vejen i mens byggeriet står på. Det er meningen, de skal ned stå ved klubhuset ved flisestien ind til de offentlige toiletter. Der vil så være parkering forbudt foran affaldskuberne.

 

Gammel Havn

Dejligt at vi endeligt har fået ny asfalt på p-pladsen og fået tegnet båsene op.
Miljøcontainerne til spildolie og andre kemikalier er blevet fjernet fra Sildemarken. Der henvises til miljøstationen på molen i Gammel Havn, miljøstationen ved den nye servicekaj på marinaen eller Affald og Genbrug, Fynsvej 100, 5500 Middelfart.

I forbindelse med at der blev sat automat op i det første hus på molen til køb af billetter, er vi gået videre med næste fase af moderniseringen af betalingsanlægget.

  • Poletmaskinen er taget ud af drift, hulet i bygningen bliver lukket.
  • I baderummene bliver polet automaterne skiftet ud til kortbetaling.
  • El-standerne bliver bygget om til kort
  • Nye vandstandere til kort
  • Nye el-standere til 360 volt med kortbetaling

Årsmærkatet for 2022 vil blive fremsendt med posten i medium af april.

Havnens personalle ønsker alle en rigtig god sæson.

Venlig hilsen

Chris Rendboe
Havnefoged