Alle brugere af Middelfart Lystbådehavne (Marinaen, Kongebrohavnen og Gl. Havn) og sejlsportsforeninger langs med kysten rundt om Middelfart, har en kontaktperson siddende i brugerrådet. Grundet sin størrelse, har Middelfart Marina flere kontaktpersoner siddende i brugerrådet.

Der findes kontaktpersoner for samtlige klubber og areallejere. både kommercielle og ikke kommercielle og en kontaktperson, for dem som ikke er medlem af en klub.

Brugerrådet har udpeget en formand og en næstformand som sammen med havnefogeden skal sikre at vedtægerne for brugerrådet overholdes,. Vedtægterne for brugerrådet kan findes på Middelfart Lysbådehavnes hjemmeside.

Brugerrådet mødes 2 gange årligt (typisk medio april og november) med havnefogeden og nogle af hans ansatte.

Brugerrådet bruges som medspiller til beslutningen af ændringer, der foretages under Middelfart Lystbådehavne. Brugerrådet inddrages og involveres i alle større beslutninger der tages vedørende drift og vedligehold af havnene i Middelfart. For at kunne være en vigtig medspiller i dette, er det nødvendigt at vi får inddraget samtlige brugere af havnene, og at vi får den dialog med brugerne, som er nødvendig, for at brugerrådet kan få den indflydelse som er så vigtig.

Vi vil gerne, at brugerne af lystbådehavnene og sejlsportsportsforeninger benytter kontaktpersonerne i brugerrådet i forbindelse med adgangen til kommunen. Navnene på kontaktpersonerne og hvilken forening de er tilknyttet findes her på hjemmesiden.