Det er muligt at hente mærkaten efter kl. 10.00 hvis dette aftales på forhånd.

Det kan også aftales, at det udleveres ved søsætning.

Årsmærkaten vil ikke blive sendt med posten.

Årsmærkat 2023