Det er stadigt muligt at bruge BEASkort, som kan købes i automaten og refunderes igen i automaten efter brug.