Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Mødet d. september 2015

Referat af brugerrådsmøde den 8. september 2015 kl. 19.00 på havnekontoret. 

Deltagere:

Init.:

 

Søren Trolle

ST

Middelfart Sejlklub

Jens Larsen

JL

Middelfart Sejlforening

Kai Andersen

KA

Sildemarkens Bådelaug

Anker Møller

AM

Areallejerne

Helge Pedersen

HP

Fænøsund Sejlforening

Arne Døssing

AD

Russelbæk Fiskerlaug

Kaare Bak

KB

Havnefoged

Hanne Monefeldt

HM

Havneassistent

   

Afbud fra:

  

John Hansen

JH

Pladslejerne

Bente Meunier

BM

Kajakklubben Strømmen

   

Fraværende:

  

Laila Hansen

LH

Dykkerklubben Marsvinet

  

Middelfart Roklub

1. Godkendelse af referat fra sidste gang og godkendelse af dagsorden.
Referat fra møde den 19. maj 2015 blev godkendt.
Dagsorden for møde den 8. september 2015 blev godkendt.

2. Udestående fra sidste møde. 
Renovering af molen i Kongebro Havn blev afsluttet primo august måned. Vi har et mundtligt tilbud på afløb på 80.000. Når vi har modtaget det skriftligt, sættes det i gang og gennemføres i år. Desuden opsættes "tråd" til at hindre, at måger sætter sig på kanten.

3. Signaturprojekt Middelfart Marina 
Kommunens budgetforslag er netop blevet vedtaget, hvilket betydet, at vi er blevet tildelt 1 mill. i 2016, 9 mill. i 2017 og 5 mill. i 2018. Desuden er der til projekt klimahavn i Gammel Havn afsat 6 mill. i 2016 samt 1 mill. i 2018 til igangværende fornyelsesprojekt. Hovedpunkterne i signaturindsatsen er: Visionsborgermøde på Clay tirsdag 22/9 2015.

4. Økonomi.
Vores gæsteantal i starten og sidst på sæsonen har været gode, men juli måned var dårlig og vores samlede besøgstal for i år ligger lidt under sidste år, som var det bedste i en årrække.

5. Indkomne forslag.

 1. Vild med Vand v. Søren Trolle
 2. FLID og Dansk Sejlunion vil over de næste tre et halvt år arbejde med projekt Vild med Vand, hvortil Nordea-fonden vil uddele 8 mill. kr. Målet er at skabe nyt liv og flere aktiviteter i lystbådehavnene. Et tiltag kan være en "Havnens Dag" og der var enighed om, at ultimo maj-primo juni vil være et godt tidspunkt, men gerne samme dag overalt og formidlet via landsdækkende mediedækning. ST vil selv deltage og muligvis også BM og desuden JL og havnefogden.

 3. Økonomi ifm VM i 2015 (John)
 4. Vi har ikke haft nogle indtægter og ingen direkte udgifter, men brugt nogle arbejdstimer. MatchRacingDenmark har ikke betalt noget til havnen.

  Pladslejen fastholdes til næste år og størrelsen for, hvad kommunen trækker ud af havnen, er fastsat i budgettet.

  Ved store stævner i fremtiden vil vi prøve at skabe mulighed for gennemkørsel på stille tidspunkter, hvilket også blev praktiseret denne gang.

  Der er ikke vedtaget noget vedr. en havnepavillon.

 5. Parkering på ydermole (Anker)
 6. KB har talt med p-korpset, som vil komme forbi, hvis der er tid til det, hvilket ikke er observeret. Det blev foreslået, at der laves en anden skiltning ved molebommen samt diskuteret, hvilke muligheder vi har, hvis vi noterer reg.nr. på biler, som overtræder forbudet.

 7. Vending af rød/grøn skilt (Anker)
 8. Hidtil har vi ca. en gang om ugen vendt skilte til grøn, hvis vi to dage i træk har observeret, at pladsen er tom. Dette bør måske være oftere, men kan også give problemer for fastliggere, som sejler mange dagture. Desuden opleves det, at nogle gæster vender skilte grøn, når de er kommet ind eller for at hjælpe venner, som er på vej. Vi har nogle små hvide plader, som kan hænges på de rød/grønne skilte med besked og dem kan vi jo prøve at få flere til at anvende.

 9. Havnekontorets indstilling til håndhævelse af pkt. 1.12 i vedtægterne for Middelfart Lystbådehavne
  Vi vil fortsat håndhæve reglen om, at der skal betales for ubemandede både.

6. Eventuelt.
AM bemærkede, at der stadigvæk er mange hjemmelavede trappeløsninger på broerne. Vi har desværre også oplevet lidt leveringsproblemer med den nye smed, hvorfor vi set gennem fingre med det indtil videre. Fra den næste sæson vil det blive håndhævet at det udelukkende er de af havnen/brugerrådet godkendte trappe der må benyttes.

7. Næste møde.

 

Tirsdag den 19. januar 2016 kl. 19.00.

 

 

 

Referent Hanne Monefeldt