Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Referat af mødet d. 19. januar 2016

Referat af brugerrådsmøde den 19. januar 2016 kl. 19.00 hos Entreprenørafdelingen. 

 

Deltagere:

Init.:

 

Søren Trolle

ST

Middelfart Sejlklub

Jens Larsen

JL

Middelfart Sejlforening

Anker Møller

AM

Areallejerne

Arne Døssing

AD

Russelbæk Fiskerlaug

Bente Meunier

BM

Kajakklubben Strømmen

John Hansen

JH

Pladslejerne

Jens Henrik Lund

JHL

Match Racing Denmark

Uffe Høybye

UH

Trafik/vejchef

Martin Albertsen

MA

Stabschef

Terkel Knudsen

TK

Stabsmedarbejder

Kaare Bak

KB

Havnefoged

Hanne Monefeldt

HM

Havneassistent

   

Afbud fra:

  
   

Fraværende:

  

Helge Pedersen

HP

Fænøsund Sejlforening

Kai Andersen

KA

Sildemarkens Bådelaug

Laila Hansen

LH

Dykkerklubben Marsvinet

  

Middelfart Roklub

 

1. Signaturprojekt Middelfart Marina.

MA orienterede om signaturprojektet på marinaen og om den igangværende proces vedrørende den nye lokalplan der kommer til at danne grundrammen for projektet.
Forslag til lokalplan for marinaen forventes sendt i høring primo april 2016

 

2. Godkendelse af referat fra sidste gang. 

Referat fra møde den 8. september 2015 blev godkendt.

AM forespurgte til 2 af punkterne. Vedr. parkering på molen svarede KB, at det vil blive omtalt i den kommende årsskrivelse og der vil blive set på, om skiltningen kan forbedres. Desuden vil uddeling af sedler på bilerne blive øget. Vedr. trapper på broerne, som ikke er de godkendte standardtrapper, vil der ligeledes blive bemærket i årsskrivelsen og ikke godkendte løsninger vil blive fjernet.

 

3. Udestående fra sidste møde.

Uddybning af marinaen blev foretaget i slutningen af december måned. Den blev foretaget af Peter Madsen Rederi A/S. Der blev fjernet 1800 m3 til pris lige under de bevilgede 200.000 kr.

 

4. Økonomi.

   1. Besøgstallet for 2015 var godt i forhold til vejret. Vi har haft 9774 gæstebåde. I 2014 havde vi 10200, men det var også det bedste år i længere tid.
   2. Budgettallene for 2016 er de samme som for 2015 (alle takster uændrede). Der er ikke planlagt nogen større opgaver i år og pælesituationen tyder ikke på, at der skal udskiftes så mange. Der indkom forslag til andre plantetyper på området f.eks. små træer og strandplanter.

  Forbrug af el og vand efter indførsel af betalingsstandere i 2014 er faldet 33 % for el og 15 % for vand i forhold til 2013. Dette på trods af at vi havde flere gæstesejlere i 2014 end i 2013.

   

  5. Indkomne forslag.

  Der var ikke indkommet nogle forslag.

   

  6. Eventuelt.

  KB oplyste om, at spunsvæggen ved kaj 4 i Gammel Havn (den ved parkeringspladsen) ikke er så god længere. Hvis det viser sig nødvendigt, vil den blive afspærret i 2016 og det vil komme med som anlægsønske for 2017.

  ST oplyste vedr. Vild med Vand projektet at i år, hvor det er første år vi deltager, er der ikke så mange aktiviteter planlagt og man ser gerne, at flere melder sig til arbejdet med at sparke noget i gang. Fastlagt er en Havnens Dag søndag den 29. maj, men man ønsker også nogle aktiviteter i havnenes stille perioder.

  AM efterlyste forbedring af vores hjemmeside med oplysning både til fastliggere og turister, historier og links. JL efterlyste ligeledes bedre information på tavlerne på vores områder. Vores nye kontorassistent Mai-Britt har fået opgaverne og vi regner med at være klar til den nye sæson.

   

  7. Næste møde. 

  Tirsdag den 26. april 2016 kl. 19.00. (Mødet blev efterfølgende aflyst.)

   

   

   

  Referent Hanne Monefeldt